KŘEPELKA  
název týmu  
100
/ 100  
celkové pořadí  
16
/ 17  
umístění v sektoru  
0,00 kg  
celkem 3 nejtěžší ryby  
úlovky týmu  
/ kg  
/ kg  
nejtěžší úlovek  
úlovek  
/ kg  
0,00 kg  
úlovek  
průměrná váha